ฟิล์มกรองแสง

ฟิล์มกรองแสง Vision Exclusive uv400 รุ่น Top กันร้อนได้มากที่สุด

ฟิล์มกรองแสงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ผลิตฟิล์มโดยกระบวนการนำแผ่นพลาสติกใสชนิดพิเศษ ผลิตร่วมกับสารเซรามิค
ด้วยนวัตกรรม “นาโนเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มชั้นสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยปราศจากส่วนผสมของสี และโลหะมีความสามารถในการลดคลื่นความร้อนได้สูงสุดถึง 97%
โดย ไม่สะท้อนเงา ไม่รบกวนคลื่นสัญญาณการสื่อสารต่าง ๆ

ช่วยทำให้แสงสว่างภายในบ้านมีความเป็นธรรมชาติควบคู่ไปกับบรรยากาศที่สบายตา และยังเป็นฟิล์มกรองแสงที่ผสานคุณสมบัติ
การปกป้องคุณจากรังสี UV400 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง
อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการซีดจางของเฟอร์นิเจอร์ และช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า
ซึ่งฟิล์มกรองแสงรุ่น “Vision Exclusive” ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 มาตราฐานตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด

Product VLT VLR TSER UV IRR
VISION EX40 57% 7% 52% 100% 97%
VISION EX50 33% 5% 58% 100% 97%
VISION EX60 11% 5% 64% 100% 97%
VISION EX80 3% 5% 68% 100% 97%

// VLT = การผ่านของแสง // VLR = การสะท้อนของแสง // TSER = ลดความร้อนรวมจากแสง // UV = ป้องกันรังสียูวี // IRR = ป้องกันรังสีอินฟราเรด

รีวิวติดฟิล์มบ้าน Vision Exclusive Uv400

ตัวอย่างผลงานการติดตั้ง

***ภาพตัวอย่างผลงานถ่ายจากสถานที่จริง สีของฟิล์มกรองแสงอาจจะเพี้ยนไปตามสภาพแสงของหน้างาน

VISION EXCLUSIVE UV400 ความเข้ม 40%

VISION EXCLUSIVE UV400 ความเข้ม 50%

VISION EXCLUSIVE UV400 ความเข้ม 60%

VISION EXCLUSIVE UV400 ความเข้ม 80%