ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มนิรภัย

ฟิล์มนิรภัย ปลอดภัย กระจกไม่แตกกระจาย

เป็นฟิล์มอาคารที่มีความหนากว่าฟิล์มปกติโดยทั่วไป คุณสมบัติเด่นคือ ช่วยยึดคมแหลมของเศษกระจก ที่เกิดการแตกร้าว หรือร่วงหล่น ตามที่พักอาศัยหรือโชว์รูม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสูงที่มีกระจกขนาดใหญ่ ช่วยลดความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆ ของภัยธรรมชาติ เช่น น้ำ หรือแรงถล่มจากลมพายุ รวมถึงยังช่วยป้องกันจากการโจรกรรมต่างๆ เช่น การทุบกระจก เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เป็นอันตรายต่อบุคคล และทรัพย์สิน ฟิล์มนิรภัยนี้ยังสามารถช่วยลดความร้อนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ดีเท่าฟิล์มกรองแสงกันร้อน เพราะคุณสมบัติของฟิล์มนิรภัย จะเน้นเรื่องการป้องกันกระจกแตกเป็นหลัก

ฟิล์มทั่วไปมีความหนาอยู่ที่ประมาณ 1-2 MIL (1 MIL = 1/1000 นิ้ว) แต่ฟิล์มนิรภัยจะมีความหนาตั้งแต่ 4 MIL ขึ้นไป ซึ่งความหนาของฟิล์มจะทำให้ระดับการป้องกันการแตกของกระจกแตกต่างกันออกไป โดยความหนาที่นิยมติดตั้งจะอยู่ที่ 4 MIL ความหนาในระดับนี้ตัวฟิล์มจะช่วยยึดเกาะเศษกระจกที่แตก ช่วยป้องกันเศษกระจกแตกกระจายร่วงสู่พื้นอันเป็นสาเหตุของอันตรายต่างๆ ที่จะตามมา เช่น การโดนเศษกระจกบาด เป็นต้น

รีวิวการติดฟิล์มนิรภัย