ฟิล์มกรองแสง CooLife

ฟิล์มดำกันร้อน ฟิล์มยอดนิยม ติดบ้าน ติดคอนโด

ฟิล์มดำกันร้อน ถือเป็นฟิล์มกรองแสงติดอาคารที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดเพราะว่ามีข้อดีที่สำคัญเลยก็คือ เรื่องกันความร้อน บังสายตาจากภายนอก แล้วยังมีระดับความเข้มของฟิล์มให้เลือกหลายระดับด้วยกันตั้งแต่ 40% 50% 60% 70% 80% ไปจนถึง 90% เลยทีเดียว ซึ่งหากท่านต้องการความเป็นส่วนตัวสูง(มองจากภายนอกไม่เห็นภายใน) ท่านสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มไปที่ระดับ 80-90% หรือถ้าหากท่านอยากได้ทัศนวิสัยที่ชัดเจน มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ก็สามารถเลือกติดฟิล์มดำที่ความเข้ม 40-60% โดยฟิล์มดำกันร้อนที่มีความเข้มของฟิล์มสูง จะยิ่งกันร้อนได้ดี เนื่องจากแสงผ่านได้น้อย แต่ในขณะเดียวกันฟิล์มกรองแสงติดอาคารที่ความเข้มของฟิล์มสูง ก็จะยิ่งมืดกว่าฟิล์มความเข้มน้อยตามลำดับ

KC Series

Product KC-80 KC-70 KC-40

KC-30

KC-20


KC-15
KC-05

% แสงส่องผ่าน (VLT)
80% 75% 40% 30%
20%
15% 5%
% แสงสะท้อน (VLR)
5.7% 5.7% 5.7% 5.6%
5.6%
5.6% 5.6%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต
99% 99% 99% 99%
99% 99% 99%
การป้องกันรังสีอินฟาเรด (IRR)
87.4% 94% 80.2% 90%
80%
85% 94%
การลดพลังงานความร้อนจากแสงแดด (TSER) 48.6% 55.6% 64.6% 60%
70%
81.6% 85.6%
ความหนา (Thickness) 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil
2 mil
2 mil 2 mil
การรับประกัน 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี

// VLT = การผ่านของแสง // VLR = การสะท้อนของแสง // TSER = ลดความร้อนรวมจากแสง // UV = ป้องกันรังสียูวี // IRR = ป้องกันรังสีอินฟราเรด

PRO Series

Product PRO-70 PRO-70 BL PRO-70 GR

PRO-70 GR+

PRO-50


PRO-35

PRO-20
PRO-05

% แสงส่องผ่าน (VLT)
80% 75% 40% 30%
20%
15%
5%
5%
% แสงสะท้อน (VLR)
5.7% 5.7% 5.7% 5.6%
5.6%
5.6%
5.6%
5%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต
99% 99% 99% 99%
99%
99%
99%
5%
การป้องกันรังสีอินฟาเรด (IRR)
87.4% 94% 80.2% 90%
80%
85%
94%
5%
การลดพลังงานความร้อนจากแสงแดด (TSER) 48.6% 55.6% 64.6% 60%
70%
81.6%
85.6%

5%
ความหนา (Thickness) 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil
2 mil
2 mil
2 mil
2 mil
การรับประกัน 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี

// VLT = การผ่านของแสง // VLR = การสะท้อนของแสง // TSER = ลดความร้อนรวมจากแสง // UV = ป้องกันรังสียูวี // IRR = ป้องกันรังสีอินฟราเรด

HDC + Sputtered Series

Product HDC-70 HDC-50 HDC-35 HDC-20 HDC-05
% แสงส่องผ่าน (VLT) 70% 50% 35% 18% 5%
% แสงสะท้อน (VLR) 5.6% 5.7% 5.8% 5.7% 5.8%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (VLR) 99% 99% 99% 99% 99%
การป้องกันรังสีอินฟาเรด (IRR) 95% 98% 97% 95% 99.5%
การลดพลังงานความร้อนจากแสงแดด (TSER) 65% 68% 70% 80% 85%
ความหนา (Thickness) 2 mil 2 mil  2 mil 2 mil 2 mil
การรับประกัน 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี

// VLT = การผ่านของแสง // VLR = การสะท้อนของแสง // TSER = ลดความร้อนรวมจากแสง // UV = ป้องกันรังสียูวี // IRR = ป้องกันรังสีอินฟราเรด

HDC + Sputtered Series ( SAFETY)

Product HDC-70 Plus  HDC-50 Plus  HDC-35 Plus  HDC-20 Plus  HDC-05 Plus 
% แสงส่องผ่าน (VLT) 70% 50% 35% 20% 7%
% แสงสะท้อน (VLR) 5.6% 5.7% 5.8% 5.7% 5.8%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (VLR) 99% 99% 99% 99% 99%
การป้องกันรังสีอินฟาเรด (IRR) 96% 98% 97% 95% 93%
การลดพลังงานความร้อนจากแสงแดด (TSER) 65% 68% 70% 80% 85%
ความหนา (Thickness) 4 mil 4 mil  4 mil 4 mil 4 mil
การรับประกัน 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี

// VLT = การผ่านของแสง // VLR = การสะท้อนของแสง // TSER = ลดความร้อนรวมจากแสง // UV = ป้องกันรังสียูวี // IRR = ป้องกันรังสีอินฟราเรด

ฟิล์มกรองแสง