ฟิล์มกรองแสง 3M

ฟิล์มดำกันร้อน ฟิล์มยอดนิยม ติดบ้าน ติดคอนโด

ฟิล์มดำกันร้อน ถือเป็นฟิล์มกรองแสงติดอาคารที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดเพราะว่ามีข้อดีที่สำคัญเลยก็คือ เรื่องกันความร้อน บังสายตาจากภายนอก แล้วยังมีระดับความเข้มของฟิล์มให้เลือกหลายระดับด้วยกันตั้งแต่ 40% 50% 60% 70% 80% ไปจนถึง 90% เลยทีเดียว ซึ่งหากท่านต้องการความเป็นส่วนตัวสูง(มองจากภายนอกไม่เห็นภายใน) ท่านสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มไปที่ระดับ 80-90% หรือถ้าหากท่านอยากได้ทัศนวิสัยที่ชัดเจน มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ก็สามารถเลือกติดฟิล์มดำที่ความเข้ม 40-60% โดยฟิล์มดำกันร้อนที่มีความเข้มของฟิล์มสูง จะยิ่งกันร้อนได้ดี เนื่องจากแสงผ่านได้น้อย แต่ในขณะเดียวกันฟิล์มกรองแสงติดอาคารที่ความเข้มของฟิล์มสูง ก็จะยิ่งมืดกว่าฟิล์มความเข้มน้อยตามลำดับ

Ceramic IR Series (CM IR)

Product CM-IR 5 CM-IR 15 CM-IR 25 CM-IR 35 CM-IR 50 CM-IR 70
% แสงส่องผ่าน (VLT)
6.4% 19.5% 30.8% 45.3% 63.9% 78.2%
% แสงสะท้อน (VLR)
4.8% 4.9% 5.3% 5.9% 7.1% 8.2%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต
99.9% 99.8% 99.7% 99.6% 99.5% 99.2%
การป้องกันรังสีอินฟาเรด (IRR)
95% 90% 90% 85% 84% 78%
การลดพลังงานความร้อนจากแสงแดด (TSER) 36.9% 59.6% 57.5% 52.2% 47.5% 41.6%
ความหนา (Thickness)
การรับประกัน 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี

// VLT = การผ่านของแสง // VLR = การสะท้อนของแสง // TSER = ลดความร้อนรวมจากแสง // UV = ป้องกันรังสียูวี // IRR = ป้องกันรังสีอินฟราเรด

Reflective Series (BC)

Product P18ARL BC 10* BC 20* BC 35* BC 40*
% แสงส่องผ่าน (VLT) 17% 10% 17% 36% 42%
% แสงสะท้อน (VLR) 56% 22% 20% 13% 8%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (VLR) 99% 99% 99% 99% 99%
การป้องกันรังสีอินฟาเรด (IRR)
การลดพลังงานความร้อนจากแสงแดด (TSER) 77% 72% 68% 53% 47%
ความหนา (Thickness) 2 mil
การรับประกัน 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี

// VLT = การผ่านของแสง // VLR = การสะท้อนของแสง // TSER = ลดความร้อนรวมจากแสง // UV = ป้องกันรังสียูวี // IRR = ป้องกันรังสีอินฟราเรด

Prestige Series (PR)

Product PR 70 PR-50 PR-40 PR-20
% แสงส่องผ่าน (VLT) 69% 50% 39% 21%
% แสงสะท้อน (VLR) 9% 8% 7% 6%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (VLR) 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
การป้องกันรังสีอินฟาเรด (IRR) 97% 97% 97% 97%
การลดพลังงานความร้อนจากแสงแดด (TSER) 50% 56% 60% 62%
ความหนา (Thickness)  
การรับประกัน 10 ปี 10 ปี 10 ปี 10 ปี

// VLT = การผ่านของแสง // VLR = การสะท้อนของแสง // TSER = ลดความร้อนรวมจากแสง // UV = ป้องกันรังสียูวี // IRR = ป้องกันรังสีอินฟราเรด

Night Vision Series (NV)

Product NV 15 NV 25 NV 35
% แสงส่องผ่าน (VLT) 15% 24% 36%
% แสงสะท้อน (VLR) 38% 19% 13%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (VLR) 99% 99% 99%
การป้องกันรังสีอินฟาเรด (IRR)      
การลดพลังงานความร้อนจากแสงแดด (TSER) 27% 61% 52%
ความหนา (Thickness)      
การรับประกัน 10 ปี 10 ปี 10ปี

// VLT = การผ่านของแสง // VLR = การสะท้อนของแสง // TSER = ลดความร้อนรวมจากแสง // UV = ป้องกันรังสียูวี // IRR = ป้องกันรังสีอินฟราเรด

FX Series

Product FX HP-5 FX HP-20 FX HP-30 FX HP-50
% แสงส่องผ่าน (VLT) 3% 23% 31% 49%
% แสงสะท้อน (VLR) 5% 5% 6% 8%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (VLR) 99% 99% 99% 99%
การป้องกันรังสีอินฟาเรด (IRR)
การลดพลังงานความร้อนจากแสงแดด (TSER) 55% 50% 47% 41%
ความหนา (Thickness)   /span>
การรับประกัน 7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปี

// VLT = การผ่านของแสง // VLR = การสะท้อนของแสง // TSER = ลดความร้อนรวมจากแสง // UV = ป้องกันรังสียูวี // IRR = ป้องกันรังสีอินฟราเรด

Obsidian Series (OB)

Product OB 05 OB 15 OB 25 OB 35
% แสงส่องผ่าน (VLT) 8% 19% 27% 39%
% แสงสะท้อน (VLR) 5% 5% 6% 6%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (VLR) 99% 99% 99% 99%
การป้องกันรังสีอินฟาเรด (IRR)
การลดพลังงานความร้อนจากแสงแดด (TSER) 44% 40% 38% 35%
ความหนา (Thickness)  
การรับประกัน 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี

// VLT = การผ่านของแสง // VLR = การสะท้อนของแสง // TSER = ลดความร้อนรวมจากแสง // UV = ป้องกันรังสียูวี // IRR = ป้องกันรังสีอินฟราเรด

ฟิล์มฝ้าขาวขุ่นตกแต่ง 3M

Scotchcal™ OP10-14E Scotchcal™ 5525SE Scotchcal™ 7725SE
รับประกัน 2 ปี สำหรับการติดตั้งกระจกภายในอาคาร รับประกัน 5 ปี สำหรับการติดตั้งภายในอาคาร และ รับประกัน 2-3 ปีสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร รับประกัน 10 ปี สำหรับการติดตั้งภายในอาคาร และ รับประกัน 3-5 ปีสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
    * เฉพาะรุ่น 7725SE และ 5525SE เท่านั้นที่ใช้ภายนอกอาคารได้

 

ฟิล์มกรองแสง