ฟิล์มปรอท
ฟิล์มปรอท

ฟิล์มปรอท ต้องการความส่วนตัวสูง สะท้อนแสง

ฟิล์มปรอทเป็นฟิล์มกรองแสงติดอาคารที่เคลือบสารโลหะต่างๆ จึงทำให้ตัวฟิล์มเกิดความมันวาวสะท้อนแสงแดด คล้ายกับกระจกเงา ทำให้กระจกเกิดความสวยงามมากกว่าฟิล์มชนิดอื่น ๆ แต่เนื่องจากตัวฟิล์มปรอทจะมีคุณสมบัติสะท้อนแสงแดดค่อนข้างเยอะ จึงทำให้เป็นที่นิยมนำไปติดตั้งทั้งกับอาคารและรถยนต์ เพราะเมื่อเทียบราคากับฟิล์มดำ-ใสกันร้อนที่ค่าะท้อนแสงแดดเทากันฟิล์มปรอทจะมีราคาถูกกว่ามากแต่ข้อเสียที่สำคัญเลยสำหรับฟิล์มปรอทก็คือแสงแดดที่สะท้อนกลับไปจะรบกวนสายตาผู้อื่นอย่างมาก คอนโดบางแห่งจึงมีข้อกำหนดห้ามติดฟิล์มอาคารแบบฉาบปรอทโดยเด็ดขาด ส่วนของรถยนต์นั้นทัศนวิสัยเวลาขับขี่ในตอนกลางคืน ความคมชัดเมื่อมองออกไปจากข้างนอกจะไม่ดีเท่าที่ควร

ฟิล์มปรอทกันร้อนเหมาะสำหรับลูกค้าที่เน้นเรื่องการกันความร้อน หรืออยากติดฟิล์มลักษณะเนื้อมันวาวคล้ายกระจก โดยที่ภายนอกมองไม่เห็นภายในแต่ภายในสามารถมองเห็นภายนอกได้จะแนะนำเป็นฟิล์มปรอทความเข้ม 80% ฟิล์มปรอทกันร้อนมีความเข้มให้เลือกหลายระดับเช่นเดียวกับฟิล์มดำกันร้อน โดยปกติแล้วการติดฟิล์มอาคารแบบปรอทนั้นต้องระวังไม่ให้ค่าแสงสะท้อนเกิน 30 % เพราะจะทำให้สะท้อนเข้าตาคนอื่น และผิดกฎหมายการติดฟิล์มอาคาร